KoneKone

Jazdecké športy

 Viera Mikulová   13.09.2016   0

Tak ako s loptou existuje množstvo športov, tak aj so živými tvormi ako sú kone sa dá robiť celé spektrum aktivít, združených do skupín identifikovaných podľa určitej charakteristiky.

Jednoducho aj s koňmi existuje viacero oficiálnych športov... 

Možno sú nám známe dostihy, parkúr a záprahy, ale nádhera jazdeckého športu zahŕňa o mnoho viac rovnako krásnych aktivít. Všeobecne jazdectvo je šport, pri ktorom sa jazdí na koni alebo na nejakom zariadení za koňom.  

jazdecké športy, kone

Jazdectvo sa člení na niekoľko samostatných jazdeckých pododvetví:

 • parkúrové jazdectvo alebo parkúr
 • dostihy
 • klusácke dostihy
 • drezúra
 • military
 • westernové jazdectvo
 • ródeo
 • záprahy
 • endurance - vytrvalostné jazdectvo

ďalej na diciplíny, ktoré sú kombináciou jazdectva s inými druhmi športu

 • voltíž
 • skijoring
 • moderný päťboj

ako aj na skupinové športy:

 • pólo
 • crosspolo
 • tent pegging
 • horseball (st. Pato)

Športovú disciplínu jazdectvo na Slovensku vo väčšine disciplín zastrešuje Slovenská jazdecká federácia. Poďme si niektoré z nich spolu trošku priblížiť.

Parkúr

Parkúrové skákanie je jazdecká disciplína, pri ktorej jazdec a kôň v ohradenom priestore – kolbisku prekonávajú pripravenú dráhu s prekážkami - parkúr, a to v stanovenom poradí a čase podľa pravidiel, teda sa jedná o čo najkratší čas s čo najmenej chybami. 

Military (Všestrannosť)

všestranná spôsobilosť je najťažšia jazdecká disciplína, ktorá sa skladá z troch častí: drezúra, terénna jazda a parkúr rozdelených do 3 dní.

Pretek je zameraný na vytrvalosť aj rýchlosť koňa. Drezúra v jednom dni vyžaduje doslova balet koňa, pričom terénna jazda alebo cross-country druhý deň je jazda prírodou, s náročnými prírodnými skokmi, ale v prípade pádu bezpečnými.

Často sú jej súčasťou aj vodné pasáže, náročné kombinácie, výskoky, zoskoky a šírkové skoky. Kôň musí počas súťaže dva krát absolvovať veterinárnu prehliadku, pričom prvá kontrola nasleduje hneď po príchode v mieste konania pretekov a druhá po náročnej cross-country jazdy.

Keďže sa jedná o fyzicky veľmi náročné preteky veterinárne kontroly sú zamerané na mieru vyčerpania koňa a z toho prameniacich možných ohrození jeho zdravia. Konkrétne po príchode do cieľa sa koňovi do stanovenej doby musí ustáliť tepová frekvencia na 64 tepov za minútu, ak sa do stanoveného času neustáli - dvojica je diskvalifikovaná aby sa zamedzilo uštvaniu koňa. 

Voltíž

Voltíž je akrobatické a gymnastické cvičenie vykonávané na cválajúcom koni. Kôň je vedený lonžérom a pohybuje sa na 12-14 metrovom kruhu, súťažiaci v tejto jazdeckej disciplíne sa nazýva voltižér. 

Pozornosť sa pri voltíži sústreďuje na telesné schopnosti voltižéra ako je koordinácia, rovnováha, pohyblivosť, švihová a podporná sila a taktiež sa doraz kladie aj na vytvorenie rovnováhy a vybudovanie dôvery s voltížnym koňom.

Voltíž sa okrem súťažných foriem využíva aj ako terapeutické jazdenie, ktoré napomáha deťom aj dospelým pri rôznych telesných ale aj duševných postihoch.  

Dostihy

Rovinné dostihy. Sú určené len pre plnokrvníky . Anglické plnokrvníky sú na tento beh ako zrodené .S tréningom začínajú ako 1 ročné a dostihy behajú vo veku 2-3 rokov, ale aj staršie . V dostihoch sa kvalitatívne diferencujú podľa nesenej hmotnosti a podľa veku a pohlavia . Vrcholové dostihové kone patria k najcennejším zvieratám a víťazi najslávnejších dostihov stoja milióny .

Dostihy môžu byť aj klusácke, kde kone nesmú cválať iba klusať.

Steeplechase

Jazdecký dostihový šport s umelými alebo rastúcimi prekážkami. Podľa krajiny sa mierne líši postavenie a veľkosť prekážok, ale v princípe sa jedná o ich prekonávanie za čo najkratší čas  pri skupinovom štarte na dráhe dlhej 7 km.  

Drezúra

azdecká aktivita pri ktorej sa jedná o dosiahnutie absolútneho súladu koňa s jazdcom. Kôň pôsob dojmom, že vlastne všetko, čo sa od neho žiada, robí dobrovoľne a "sám".

Jeho chody majú byť pravidelné, uvoľnené a pružné, reagovať má aktívne celým telom na najjemnejšie pomôcky jazdca (ako napr. napnutie či uvoľnenie bedrových svalov v pravom momente, nepatrná zmena ťažiska jazdca apod.). Všetky cviky musia byť dosiahnuté bez zjavnej námahy jazdca.

Súťažné úlohy sa predvádzajú na drezúrnom obdĺžniku, ktorý je rozdelený písmenami, kde majú byť určené cviky vykonané. Kone predvádzajú rovnaké predpísané úlohy (s výnimkou súťaží voľnej zostavy), ktoré sú prispôsobené stupňu obťažnosti súťaže. Zbor rozhodcov hodnotí chody, poslušnosť koňa, sed jazdca i správnosť a účinnosť pomôcok. Nie darmo je drezúra označovaná aj ako "konský balet". 

Endurance – vytrvalostné jazdenie 

Jedná sa o vytrvalostné jazdenie na trati dlhej 40 až 160 km.  Ak je  kôň schopný v tréningu klusať alebo striedať klus a cval nepretržite 1- 2 hodiny, môže sa zúčastniť vytrvalostných pretekov.

Kone, ktoré sa ešte nikdy nezúčastnili pretekov prípadne za posledných 24 mesiacov neabsolvovali žiadne vytrvalostné preteky musia najskôr absolvovať trať na 40km. 

Westernové jazdenie 

Westernové jazdenie vychádza zo starokalifornskej tradície Vaquero. Je to prastaré umenie jazdenia s minimálnym prenosom váhy, s tlakom kolien, priložením ostrôh na bok koňa. Vďaka tomu jazdec nemusí tak stále ťahať za uzdu. Jedná sa o citlivý prístup pri ktorom sa kôň ľahko ovláda a jazdí s radosťou.

Držanie tela jazdca na koni má rozhodujúci vplyv na to, či môže jazdec pri pôsobení na koňa jednotlivé časti tela koordinovane, nenútene, uvoľnene a dynamicky použiť. Vo westernovom jazdení sa vyvinula špecializácia v jednotlivých športových disciplínach, tento princíp platí pre všetky.

Ródeo

Je samostatné odvetvie jazdeckého športu. Vzniklo z kovbojských súťaží, ktorými si kovboji krátili voľné chvíle. Ródeo vzniklo v Severnej Amerike, v upravenej podobe sa rozšírilo do mnohých krajín sveta. V ródeu sú dva základné druhy disciplín:

Rýchlostné: 

 • Barrel racing – beh okolo sudov
 • Pole beding je slalom okolo šiestich tyčí.

Pracovné:

 • Team penning - Oddeľovaie dobytka trojčlenným tímom jazdcov
 • Cattle pennig - Oddeľovanie dobytka jedným jazdcom
 • Breakaway roping – Lasovanie

Záprahy

Záprahy sú ďalším odvetvím jazdectva pri ktorom sa však využíva rôzne zariadenie ťahané koňom.  Podľa typu ťahaného zariadenia sa rozdeľujú záprahy do rôznych skupín.

 

Zdroje:

nadoraz.blog.czsk.wikipedia.org

Odosielam Váš hlas...
Hodnotenie: 3.7 z 5. Celkom 3 hlas(ov).
Kliknite na hviezdičky pre ohodnotenie článku.
Najčítanejšie
Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised

Komentáre k článku

smile zwinker Big Grins Confused Cool Cry Eek Evil Frown Mad Mr. Green Neutral Razz Redface Rolleyes Sad Surprised