Najznámejšie druhy Tetraodonov

Andrej Jakubík 0

Tieto ryby možno rozdeliť do troch základných skupín

a to na brakickésladkovodné a morské druhy. My si rozoberieme iba druhy, ktoré obývajú sladké a brakické vody. Ako prvú vec je dobré si povedať, že by sme sa nikdy nemali snažiť o vytvorenie prirodzených podmienok, ktoré majú ryby vo svojej domovine (v prípade Tetraodona sa jedná z 90tich % o import). To sa nám totiž vždy podarí iba krátkodobo a po výmene vody by sme museli vodu znova upravovať. Ryba ale trpí v prípade, že dochádza k podobným zásahom. O podmienkach pre jednotlivé druhy si povieme neskôr. 

Tetraodon schoutedeni,

čisto sladkovodný druh, ktorý obýva povodie rieky Kongo v centrálnej Afrike. Dorastá približne do 10cm.

Na jedného dospelého jedinca volíme približne 80 až 100 litrov vody. pH by sa malo pohybovať od 6,5 do 7,5. Teplota by mala byť na úrovni od 25 do 27oC.

Ako krmivo sa dajú použiť slimáky, krevety a dážďovky. Rovnako ale aj slávky, alebo hrebenatky, prípadne iné dary mora v prírodnej škrupine, tak aby si ryby obrusovali zuby.

Rozmnožovanie

Rozoznať pohlavie je pomerne ťažké, pretože neexistuje žiadny viditeľný znak. Samica však býva väčšia a v oblasti brucha plnšia. Samec sa zasa vyznačuje zvýšenou agresivitou pri zvýšení teploty o dva stupne, čo už tradične vyprovokuje trenie. Pár sa trie na plochý predmet (kameň), alebo do jaskynky.

Ikry aj vyliahnutý plôdik stráži samček a samičku je dobré po nerese odloviť. Plôdik sa liahne v závislosti od teploty vody za 30 hodín, ale k liahnutiu môže prísť aj za 5 dní (pri nižšej teplote). Plôdik je ideálne kŕmiť naupliami žiabronôžky soľnej. Ako náhle sa na ikrách objavia čierne bodky, ktoré signalizujú vývin oka (štádium očných bodov), tak ikry pokiaľ je to možné prenesieme do samostatného akvária s holým dnom a prevzdušňovaním.

Nemanipulujeme s ikrami pokiaľ sa nedostanú do spomínaného štádia, pretože by mohli utrpieť. Pokiaľ nemusíte, tak nepoužívajte chemikálie na úpravu vody ako napríklad Acryflavín. Starostlivosť nechajte do plnej miery na samcovi, ktorý sa o ikry vie postarať. Často sa ryby vytrú práve v hlavnom akváriu, ale tu by plôdik neprežil a nebolo by možné efektívne kŕmenie. 

Pri dobrom kŕmení, čo by malo byť približne každé tri až štyri hodiny rastie plôdik veľmi rýchlo. Jediná náročná vec počas odchovu je dostatok živej potravy. Poter totiž nejaví záujem o mŕtvu a neživú potravu. Je to dravec a preto iba loví. Samozrejme za pomoci malej hadičky z akvária pravidelne odsávame kal a zvyšky potravy.

Tetraodon nigroviridis

Veľmi podobný je aj Tetraodon nigroviridis, ktorý vyžaduje rovnaké podmienky ako predchádzajúci druh. S tým rozdielom, že sa pri jeho chove odporúča pieskové dno a minimálne 110 až 120 litrov na jedného dospelého jedinca, pretože táto ryba je pomerne dosť agresívna. Salinita sa odporúča na úrovni 1,015 a morská soľ je prvá pomoc pri probléme, kedy sa objaví náznak choroby ako je napríklad rýchla zmena sfarbenia (hlavne stmavnutie) a typické tmavé fľaky, ktoré nájdeme po celom tele.

Tetraodon miurus

Ten sa vyskytuje rovnako v Kongu, ale tento druh je v niečom iný ako ostatné. Tak napríklad mu nevadia ostrejšie prúdy a vo voľnej prírode dokonca vyhľadáva divoké pereje, kde vie veľmi dobre manévrovať. Je to čisto sladkovodný druh a dorastá do veľkosti približne 15cm. To znamená, že akvárium by malo myť minimálne 200 litrov na jedného dospelého jedinca.

Je mimoriadne agresívny a často napáda aj ryby väčšie od neho, ktoré napadne najčastejšie v strede tela.

pH vody je rovnako ideálna neutrálna okolo 7. Tento druh má ale jednu zásadnú požiadavku a síce je potrebné mať v akváriu pieskové dno. Táto ryba totiž trávi väčšinu času zahrabaná v substráte, kde číha na korisť. Často jej z piesku vidieť iba oči, ktoré má umiestnené na vrchnej časti hlavy.

Odporúčam chovať samostatne a nekombinovať s inými druhmi rýb.

Nasledujúci druh je skutočná špecialita. Jedná sa o 

Tetraodon mbu,

ktorý je doslova kráľom medzi Štvorzubcami. Jeho veľkosť v dospelosti môže dosiahnuť až 75cm, čo je naozaj ucti hodná veľkosť. Jeho domovina je rovnako v centrálnej Afrike, kde obýva napríklad aj jazero Tanganika.

Minimálny objem akvária pre dospelého jedinca by sa mal pohybovať na úrovni 2000 litrov, čo je skutočne obrovská masa vody. Je to ryba, ktorá skutočne nie je pre každého.

Vyžaduje pieskové dno a kŕmenie okrem mušieľ a lastúrnikov je možné napríklad krabmi a rakmi. Vyvarujte sa jeho chovu v skupine, pretože potrebuje nesmiernu masu vody na to, aby si vytýčili svoje teritórium. Uspokojte sa s chovom iba jedného jedinca, alebo si nechajte importovať pár.

Ich rozmnožovanie je však záhadou a v Európe sa nedeje pre nedostatok chovných kusov. Veľká výhoda je v tom, že ryby sú pomerne veľké a tým pádom aj ikry a poter je dostatočne veľký na to, aby mohol bez problémov prijímať planktón. Ak máte možnosti na chov tohto druhu, tak neváhajte. Je tu ale jedna zaujímavá vec a to je osobnosť tejto ryby.

Rodinný miláčik alebo predátor?

Mnoho chovateľov totiž verí, že táto ryba dokáže komunikovať so svojím okolím. Tak napríklad, že dokážu rozoznať svojho majiteľa, alebo vyjadriť radosť a smútok a podobne. Pri troche snahy sa z neho dá vypestovať veľmi prítulný rodinný maznáčik.

Je to však iba zviera a nie sú zriedkavé jeho útoky na človeka. Ak si totiž zvykne na príjem potravy z ruky, tak zaútočí aj na prázdnu ruku. To je nebezpečné v prípade, že chceme v akváriu iba niečo posunúť, prípadne zmeniť, alebo vyčistiť.

Tetraodon fluviatilis 

Thajsko, Vietnam, India, Srí Lanka, alebo Indonézia. To je domov nasledujúceho druhu, ktorým je Tetraodon fluviatilis. Tento rozšírený druh vyžaduje brakickú vodu, ale dokáže sa aj úplne prispôsobiť životu v morskej vode.

Salinita by mala byť okolo 1,005 až 1,010, ale dôležité je práve pH, ktoré by malo byť od 8 do 9, čo je zmena oproti iným druhom. Ideálne je pieskové dno a ako doplnok na udržanie pH je možné na dno vhodiť niekoľko kúskov koralovej drti, ktorá sa bežne používa v morskej akvaristike.

Teplota by mala byť tropická a teda od 26 do 28oC, čo  nie je výnimka. Dorastá do veľkosti približne 17 až 18cm a veľkosť nádrže pre dospelého jedinca by sa mala pohybovať okolo 150 a viac litrov. Ryba rastie pomerne rýchlo a s veľkosťou sa zvyšuje aj jej agresivita. Rozmnožovanie je rovnaké ako v prípade druhu Tetraodon schoutedeni, ale rozmnožovanie prebieha iba v brakickej vode a podmienkou je teda pridanie morskej soli.

Tetraodon biocellatus

Veľmi podobný je aj druh Tetraodon biocellatus, ktorý rovnako požaduje brakickú vodu ako predchádzajúci druh. Tu ale treba dávať pozor na pH, ktoré by malo byť neutrálne a teplota okolo 27oC. Dorastá do veľkosti približne 8 cm a je samozrejme agresívny a nespoločenský.

Tu sa ale dostávame k zaujímavému faktu. Ich agresivita sa totiž zmenšuje v skupine, teda ideálne je skupinka minimálne štyroch jedincov, ktorý si vytýčia svoje teritórium a držia sa ho. V akváriu by sme preto mali mať dostatok ponorených koreňov a hustú spleť rastlín, ktoré robia silný porast. Rastliny môžu byť aj plávajúce a osvetlenie by sme mali voliť menej intenzívne.

Tetraodon palembangensis

Ďalej tu máme krásny druh známy ako Tetraodon palembangensis. Toto je skutočne krásny druh a navyše sa veľmi ochotne množí aj v zajatí. Aj v tomto prípade sa rovnako jedná o agresívny druh, ktorý je neznášanlivý aj s jedincami svojho druhu. 

Odchov sa dnes darí už bežne a postačí teplota vody 27oC, pričom pH by malo byť neutrálne a obsah dusikatých látok nemerateľný. Trenie prebieha bez problémov a poter sa liahne po asi 4 dňoch. Jediným krmivom, ktoré sa dá použiť pri odchove sú nauplie žiabronôžky soľnej.

Poter nejaví záujem o neživú potravu a dokonca ani o mŕtve žiabronôžky. Neskôr sa však dá prejsť na mrazeného cyklopa, alebo dospelú artemiu. Dospelé jedince obľubujú rybie mäso a slimákov. Ryby sa trú iba osamote a ak nie sú v akváriu sami, tak k výteru nedochádza.

Tetraodon suvattii

A nasleduje ďalší druh, ktorý sa s obľubou zahrabáva do dna. Je ním Tetraodon suvattii, ktorý vo svojej domovine obýva hlavne povodie rieky Mekong v Thajsku. Dorastá do veľkosti asi 15 cm a ako ostatné Tetraodony aj tento je agresívny.

Zaujímavosťou je, že sa okrem klasického kameňa vytiera aj priamo na piesok, alebo štrk. Poter rastie mimoriadne rýchlo a za krátku dobu sa začína prejavovať agresivita.

Do akvária v ktorom odchovávame poter  preto umiestnime plávajúce rastliny a to ideálne Ceratophyllum demersum, ktorý za krátku dobu prerastie celé akvárium. Rovnako môžeme použiť aj Jávsky mach, korene a množstvo iných aj umelých úkrytov.

Kŕmime plošne a nie na jedno miesto. Pri Tetraodonoch sa totiž prejavuje aj potravná konkurencia, ktorá zapríčiňuje často vychudnutie a uhynutie slabších a menej dominantných jedincov. Ako sme už spomenuli, tak tento druh sa zahrabáva do piesku, preto je dobré voliť jemný piesok bez ostrých hrán. 

1 Hviezdička2 Hviezdičky3 Hviezdičky4 Hviezdičky5 Hviezdičiek (1 hlasov, priemerne: 5,00 z 5)
Loading...

Pridaj komentár